15 Aug

Kapag Binato Ka Ng Bato, Batuhin Mo Ng Tinapay

I need to keep reminding myself with this quote:

“Kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. (If they throw a stone at you, throw at them bread in return)”

Kapag wala ka ng tinapay, sumilong ka na lang. Magsasawa din silang mambato.